Số tư liệu: 649 /QĐ – BGDĐT                              

Ngày ban hành : 15/2/2011

Tệp đính kém: 02/VBPQ

Số lần xem trang : :3800
Nhập ngày : 22-02-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo thông tư 14/2010/TT-BGD ĐT(22-02-2011)

quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đ(22-02-2011)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một ba hai sáu

Xem trả lời của bạn !