Số tư liệu: 795/QD-BGDDT

Ngày ban hành: 27/2/2010

Tệp đính kèm: 01/VBPQ

Số lần xem trang : :3771
Nhập ngày : 22-02-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo thông tư 14/2010/TT-BGD ĐT(22-02-2011)

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 và khoản 4 Điều 5 Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sin(22-02-2011)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một không chín bốn

Xem trả lời của bạn !