download tại đây

Sinh viên in và điền thông tin vào mẫu, xác nhận của phòng đào tạo data/file/Don_nvqs.doc

các mẫu đơn khác sinh viên có thể vào trang web của phòng đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn rồi vào Download

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một bảy bốn

Xem trả lời của bạn !