1. Office:

- Head of Department: Assoc. Prof. Dr. Vinh Truong (tv@hcmuaf.edu.vn)

- Secretary: Dinh Thi Minh Hieu (bmcnhh@hcmuaf.edu.vn)

- Student Advisors: Msc. Vu Ngoc Ha Vi, Ms. Nguyen Hong Nguyen, Mr. Dao Ngoc Duy

- Address: Room 306, Rang Dong Building, Nong Lam University

                    Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Tel: +84 (08) 37242527 (Office); +84 (0)903862721 (Head of Department)

- Fax: +84 (08)38960713

 

2. Scientific Council:

- Assoc. Prof. Dr. Vinh Truong

- Dr. Mai Huynh Cang

- Msc. Vu Thuy Anh

- Msc. Le Hong Phuong

- Msc. Nguyen Bao Viet

- Msc. Le Thi Thanh Van

- Mr. Dao Ngoc Duy

 

3. Staff

Department of Chemical Engineering has 1 Professor, 2 PhDs, 6 Masters, 5 Engineers and 2 Bachelors.

- Assoc. Prof. Dr. Vinh Truong

- Dr. Mai Huynh Cang

- Dr. Do Viet Ha

- Msc. Vu Thuy Anh

- Msc. Le Hong Phuong

- Msc. Pham Quynh Thai Son

- Msc. Nguyen Bao Viet

- Msc. Le Thi Thanh Van

- Msc. Vu Ngoc Ha Vi

- Mr. Dao Ngoc Duy

- Mr. Doan Kim Son

- Mr. Diep Thanh Tung

- Mr. Bui Huu Tai

- Ms. Nguyen Hong Nguyen

- Ms. Le Thi Thanh Thuy

- Ms. Dinh Thi Minh Hieu

 

 

Web links

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn bảy ba chín

Xem trả lời của bạn !