Cơ cấu tổ chức Bộ môn Công nghệ Hóa học

 

BM Công nghệ Hóa học tính đến năm 2013 gồm 18 Cán bộ viên chức, trong đó 15 cán bộ viên chức tham gia giảng dạy.

Lực lượng giảng dạy gồm 1 Phó giáo sư, 3 tiến sỹ, 5 thạc sỹ, 6 kỹ sư (trong đó 5 CBGD đang theo học thạc sỹ trong và ngoài nước).

Cơ cấu tổ chức BM CNHH như sau:

 

  1. Ban Chủ nhiệm BM CNHH

 

Trưởng BM CNHH

PGS. TS. Trương Vĩnh

E-mail: tv@hcmuaf.edu.vn

Điện thoại: 0903 862 721

  1. Các Tổ:

-         Tổ Công nghệ Hóa Cơ sở (Mã 171)

-         Tổ Công nghệ Hóa Thiết bị (Mã 172)

-         Tổ Công nghệ Hóa Sinh và Ứng dụng (Mã 173 & 174)

-         Tổ Công nghệ hóa ứng dụng thực phẩm (Mã 175)

-         Tổ Công nghệ Hóa ứng dụng hữu cơ (Mã 177)

-         Tổ thực tập (Mã 179)

 

  1. Hội đồng khoa học BM CNHH

- PGS. TS. Trương Vĩnh

- TS. Mai Huỳnh Cang

- ThS. Vũ Thùy Anh

-  ThS. Lê Hồng Phượng

- ThS. Lê Thị Thanh Vân

- ThS. NGuyễn Bảo Việt

-  KS. Đào Ngọc Duy

 

  1. Văn phòng BM CNHH : 
    Điện thoại: 08. 37242527 - Fax:  08 .37245030

-         CN. Đinh Thị Minh Hiếu (Thư ký)

-        CN. Lê Thị Thanh Thủy (TL. Giáo vụ)

-         KS. Đoàn Kim Sơn (CB QL PTN)

-     KS. Bùi Hữu Tài (CB QL PTN)

  1. Các tổ chức đoàn thể

-         Chi bộ

-         Công đoàn BM: ThS. Vũ Thùy Anh (Chủ tịch Công đoàn BM)

-         Đoàn Thanh niên : KS. Đào Ngọc Duy (Bí thư Đoàn BM)

 

  1. Phòng thí nghiệm : gồm 3 phòng

-         Phòng thí nghiệm hóa cơ bản (I4)

-         Phòng thí nghiệm hóa phân tích (I5)

-         Phòng thí nghiệm hóa công nghệ (I7)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm một tám không

Xem trả lời của bạn !