Phòng Thí nghiệm Hóa cơ bản được thành lập năm 2005 và đặt tại phòng I4 khu Hoàng Anh.

Chức năng chính của PTN I4 là phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên BM.CNHH. Phòng Thí nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm phổ biến trong các lĩnh vực hóa hữu cơ, vô cơ và hóa lý..

.

 

  Các trang thiết bị chính của PTN I4

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một một năm chín

Xem trả lời của bạn !