1.Dự án CARD026/VIE05: Điều tra và kiểm soát sự nứt hạt lúa trên đồng ruộng và sau thu hoạch ở đồng bằng sông Mêkông của Việt Nam. Chủ nhiệm dự án : PGS. TS. Trương Vĩnh. Thời gian : 2006-2010

2. Dự án WBI- CMP 7 - B11: Nghiên cứu thiết kế hệ thống siêu lọc tiếp tuyến ở quy mô bán công nghiệp ứng dụng để nâng cao giá trị của trái cây Việt Nam ; thiết bị được phục vụ trong việc giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng thực tế trong công nghiệp. Chủ nhiệm dự án: ThS. Mai Huỳnh Cang. Thời gian: 2010-2012

3. Đề án EEP 3-V-053: Sản xuất diesel sinh học từ hệ thống nuôi tảo kín sử dụng nước thải nhà máy Ethanol ở Việt nam. Chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Trương Vĩnh. Thời gian: 2011-2013

4ZEIN2014Z176 Project: Algal biomass production for bioproducts through treatment of wastewater of rubber processing plants in Vietnam (Promoter: Assoc. Prof. Dr. Vinh Truong). The sponsor organizations: VLIR-UOS , Flander, Belgium. Duration: 2014-2016. 

Flemish promoter: Koenraad Muylaert (Associate Prof., PhD). KU Leuven University. E. Sabbelaan 53, B-8500 Kotrijk, Belgium. 

Local promoter: Truong Vinh (Associate Prof., PhD). Nong Lam University Ho Chi Minh city, Dept. Chemical Engineering and Processing.  Quater 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city, Viet nam


B2004-21-64: So sánh việc sản xuất men bánh mì bằng phương pháp sấy phun, sấy tầng sôi và sấy thăng hoa. Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trương Vĩnh

B2008-12-66: Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất Biodiesel từ vi tảo của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trương Vĩnh

 Nghiên cứu hạt nano vi bọc carotenoid được tinh sạch từ dầu gấc (Momordica cocochinensis Spreng.) nhằm ứng dụng phát triển sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên: kem dưỡng da.

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một một tám

Xem trả lời của bạn !