Phòng thí nghiệm Hóa công nghệ (Quá trình - Thiết bị) đặt tại phòng I7 khu Hoàng Anh.

Phòng được trạng bị các thiết bị dạng pilot nhỏ để phục vụ việc giảng dạy các môn học chuyên ngành của lĩnh vực Công nghệ Hóa học như kỹ thuật sấy, kỹ thuật phản ứng, kỹ thuật lọc, quá trình trích ly và kỹ thuật lạnh. 

Các trang thiết bị chính của PTN I7

- Máy sấy khay

- Máy sấy tháp

- Máy sấy tầng sôi

- Thiết bị trích ly dầu

- Thiết bị lọc tiếp tuyến

- Thiết bị trộn

- Thiết bị khuấy

- Kho lạnh

- Tủ cấp đông

- Bể nuôi tảo 8000 Lit

Số lần xem trang : :5302
Nhập ngày : 26-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :26-12-2013

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không ba bốn bảy

Xem trả lời của bạn !