Bao bì đóng gói

Công nghệ xử lý nước và khí thải

Công nghệ lên men

Dụng cụ đo và kiểm soát quá trình

Hóa hữu cơ

Hóa sinh đại cương

Kĩ thuật điện đại cương

Kĩ thuật lạnh ứng dụng

Thực phẩm chức năng

Tổng hợp hữu cơ ứng dụng

Vẽ kĩ thuật

Số lần xem trang : :3878
Nhập ngày : 29-04-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Điểm thi học kỳ I năm học 2017-2018(09-03-2018)

Điểm thi học kỳ 3 năm học 2016-2017(12-09-2017)

Điểm tốt nghiệp tháng 8/2017 lớp DH13HH(07-09-2017)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2016-2017(17-08-2017)

Điểm Báo cáo tốt nghiệp Lớp DH13HH (Khóa 39)(04-07-2017)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2016-2017(16-06-2017)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017(15-02-2017)

Điểm thi học kỳ III năm học 2015-2016(05-10-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(28-09-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(20-09-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(05-09-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(10-08-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(01-08-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(28-07-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(19-07-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(18-07-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(13-07-2016)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2015-2016(09-03-2016)

Điểm thi học kỳ 3 năm học 2014-2015(16-09-2015)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2014-2015(11-08-2015)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba năm tám sáu

Xem trả lời của bạn !