Assoc. Prof. DrTruong Vinh - Head of Chemical EngineeringDepartment, the project leader goes to Belgium to discuss project progress from 16/11/2014 to 22/11/2014

Bachelor Truong Thao Vy goes to Belgium to train microalgae technology from 11/16/2014 to 14/12/2014

Page count : :4269
Created : 13-11-2014
Last modify :07-04-2016

Bản tin BM Công Nghệ Hóa Học

Web links

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn hai bốn bốn

Xem trả lời của bạn !