Số lần xem trang : :2241
Nhập ngày : 09-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :25-03-2016

Điểm thi học kỳ I năm học 2017-2018(09-03-2018)

Điểm thi học kỳ 3 năm học 2016-2017(12-09-2017)

Điểm tốt nghiệp tháng 8/2017 lớp DH13HH(07-09-2017)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2016-2017(17-08-2017)

Điểm Báo cáo tốt nghiệp Lớp DH13HH (Khóa 39)(04-07-2017)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2016-2017(16-06-2017)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017(15-02-2017)

Điểm thi học kỳ III năm học 2015-2016(05-10-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(28-09-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(20-09-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(05-09-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(10-08-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(01-08-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(28-07-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(19-07-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(18-07-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(13-07-2016)

Điểm thi học kỳ 3 năm học 2014-2015(16-09-2015)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2014-2015(11-08-2015)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2014-2015(04-02-2015)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không sáu tám năm

Xem trả lời của bạn !