Prof Peter Goethals (Laboratory for Environmental Toxicology and Aquatic Ecology, Ghent University) visit Department Chemical Engineering on April 1st and 2nd, 2015.

Page count : :1220
Created : 25-03-2016
Last modify :20-04-2016

Bản tin BM Công Nghệ Hóa Học

Web links

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không hai tám hai

Xem trả lời của bạn !