Trong giai đoạn 2008 - 2014, tập thể cán bộ giảng viên Bộ môn Công nghệ Hóa học là tác giả và đồng tác giả của hơn 30 công trình nghiên cứu khoa học (bao gồm 23 bài báo quốc tế). Trong đó, nhiều bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín lớn.

Danh mục bài báo nghiên cứu khoa học đã công bố:

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một bảy chín ba

Xem trả lời của bạn !