1. Môn Công nghệ hóa hương liệu

2. Môn Thực hành Công nghệ Hóa sinh (đề nghị sinh viên có học lên ký tên vào danh sách)

3. Môn Kỹ thuật xúc tác

4. Môn Khoa học đất phân bón

5. Môn Quá trình phân riêng

 

Số lần xem trang : :692
Nhập ngày : 28-07-2016
Điều chỉnh lần cuối :28-07-2016

Điểm thi học kỳ I năm học 2017-2018(09-03-2018)

Điểm thi học kỳ 3 năm học 2016-2017(12-09-2017)

Điểm tốt nghiệp tháng 8/2017 lớp DH13HH(07-09-2017)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2016-2017(17-08-2017)

Điểm Báo cáo tốt nghiệp Lớp DH13HH (Khóa 39)(04-07-2017)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2016-2017(16-06-2017)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017(15-02-2017)

Điểm thi học kỳ III năm học 2015-2016(05-10-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(28-09-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(20-09-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(05-09-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(10-08-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(01-08-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(19-07-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(18-07-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(13-07-2016)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2015-2016(09-03-2016)

Điểm thi học kỳ 3 năm học 2014-2015(16-09-2015)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2014-2015(11-08-2015)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2014-2015(04-02-2015)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu bảy hai bốn

Xem trả lời của bạn !