Do các đề tài sinh viên do Trường cấp kinh phí có giới hạn và phê duyệt mất nhiều thời gian.

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên nâng cao kiến thức thực tế, làm quen nghiên cứu, bộ môn Công nghệ Hóa học sẽ xét duyệt các đề tài ngắn hạn cho các nhóm sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học. Các đề tài này có thời gian dưới 6 tháng với kinh phí tối đa 2 triệu/đề tài, chủ yếu là các hóa chất và vật liệu do bộ môn hỗ trợ. Xem chi tiết yêu cầu  tại đây  Danh sách các đề tài tốt nghiệp sinh viên có thể phụ làm

Số lần xem trang : :743
Nhập ngày : 05-10-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo mới

Kế hoạch chấm đồ án môn học HK2-2017-2018(13-07-2018)

Kế hoạch báo cáo tốt nghiệp Khóa 2014 đợt 2(13-07-2018)

Điểm báo tốt nghiệp lớp DH14HH (khóa 2014) - đợt 1 tháng 7/2018(09-07-2018)

Thông báo v.v Sinh viên lớp DH14HH nộp khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện(09-07-2018)

Thông báo v.v học viên cao học khóa 2016 thi cuối học phần các môn học bổ sung(06-07-2018)

Thông báo Học viên cao học khóa 2016 nộp đề cương nghiên cứu(06-07-2018)

Thông báo Phòng Sau Đại học v.v nhắc nhở học viên cao học khóa 2016(02-07-2018)

Hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp khóa 2014- đợt 1(29-06-2018)

Thông báo v.v học viên cao học nộp đề cương nghiên cứu(18-06-2018)

Thông báo v.v bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học(18-06-2018)

Thay đổi thời gian báo cáo tốt nghiệp khóa 2014 (đợt 1)(07-06-2018)

Đại học Việt Đức (Bình Dương) tuyển 1 nghiên cứu viên ngành CNHH (31-05-2018)

Kế hoạch chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp khóa 2014 tháng 6/2018 và tháng 8/2018(24-05-2018)

Thông báo v.v tổ chức semiar đề cương nghiên cứu cao học(17-05-2018)

Thành lập Hội đồng chấm seminar kết quả nghiên cứu cho học viên cao học khóa 2016(20-04-2018)

Kết quả tham dự Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc Lần thứ X năm 2018 (20-04-2018)

Kết quả phân chuyên ngành khóa 2016(17-04-2018)

Sinh viên khóa 40 (năm 2014) thực hiện KLTN từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2018 nộp tiến độ lần 1 (04-04-2018)

Thông báo kế hoạch môn rèn nghề học kỳ 2 năm hoc 2017-2018(21-03-2018)

Thông báo v.v phổ biến BCN phân chuyên ngành khóa 2016 (14-03-2018)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba sáu tám năm

Xem trả lời của bạn !