Sau gần 10 năm thành lập, Đoàn Bộ môn Công nghệ Hóa học đã cho thấy đây thực sự là một tập hợp các đoàn viên tâm huyết và tài năng. Trong mọi lĩnh vực, thi đấu thể thao, văn nghệ, tổ chức hội trại, các đoàn viên bộ môn đã thực sự chứng tỏ rằng ngoài việc học tập tốt họ thật sự còn là những thanh niên ưu tú, năng động là niềm hy vọng xứng đáng cho tương lai của đất nước....

Hỡi các đoàn viên bộ môn công nghệ hóa học, hãy luôn cố gắng sống xứng đáng với niềm tin yêu mà gia đình, thầy cô và đất nước dành cho các bạn, những người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bí thư Đoàn Bộ môn : Thầy Đào Ngọc Duy

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba sáu ba chín

Xem trả lời của bạn !