Số lần xem trang : :438
Nhập ngày : 02-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo mới

Thông báo v.v thành lập tiểu ban seminar chuyên ngành 1cho học viên cao học(16-08-2018)

Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH Hóa chất S.G chuyên sản xuất màng PE Foam, tấm PE Foam(16-08-2018)

Thông báo lịch nhận bằng tốt nghiệp tháng 8/2018(09-08-2018)

Tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ khóa 2016 (24-07-2018)

Danh sách sinh viên khóa 2014 báo cáo tốt nghiệp đợt 2 tháng 8/2018 (23-07-2018)

Thông báo v.v trực văn phòng đoàn thanh niên học kỳ 3-2017-2018(23-07-2018)

Kế hoạch chấm đồ án môn học HK2-2017-2018 (13-07-2018)

Kế hoạch báo cáo tốt nghiệp Khóa 2014 đợt 2 (13-07-2018)

Điểm báo tốt nghiệp lớp DH14HH (khóa 2014) - đợt 1 tháng 7/2018(09-07-2018)

Thông báo v.v Sinh viên lớp DH14HH nộp khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện(09-07-2018)

Thông báo v.v học viên cao học khóa 2016 thi cuối học phần các môn học bổ sung(06-07-2018)

Thông báo Học viên cao học khóa 2016 nộp đề cương nghiên cứu(06-07-2018)

Thông báo Phòng Sau Đại học v.v nhắc nhở học viên cao học khóa 2016(02-07-2018)

Hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp khóa 2014- đợt 1(29-06-2018)

Thông báo v.v học viên cao học nộp đề cương nghiên cứu(18-06-2018)

Thông báo v.v bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học(18-06-2018)

Thay đổi thời gian báo cáo tốt nghiệp khóa 2014 (đợt 1)(07-06-2018)

Đại học Việt Đức (Bình Dương) tuyển 1 nghiên cứu viên ngành CNHH (31-05-2018)

Kế hoạch chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp khóa 2014 tháng 6/2018 và tháng 8/2018(24-05-2018)

Thông báo v.v tổ chức semiar đề cương nghiên cứu cao học(17-05-2018)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba sáu hai sáu

Xem trả lời của bạn !