Lớp cao học đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học khóa 2016 đã hoàn thành chương trình học kỳ 1, điểm thi đính kèm.

Các học viên đang học môn học của học kỳ 2 với thời khóa biểu đính kèm.

Các học viên nên thường xuyên liên lạc với giáo viên để hoàn thành seminar theo chương trình đào tạo

 

Số lần xem trang : :382
Nhập ngày : 21-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :03-04-2017

Thông báo mới

Kế hoạch chấm đồ án môn học HK2-2017-2018(13-07-2018)

Kế hoạch báo cáo tốt nghiệp Khóa 2014 đợt 2(13-07-2018)

Điểm báo tốt nghiệp lớp DH14HH (khóa 2014) - đợt 1 tháng 7/2018(09-07-2018)

Thông báo v.v Sinh viên lớp DH14HH nộp khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện(09-07-2018)

Thông báo v.v học viên cao học khóa 2016 thi cuối học phần các môn học bổ sung(06-07-2018)

Thông báo Học viên cao học khóa 2016 nộp đề cương nghiên cứu(06-07-2018)

Thông báo Phòng Sau Đại học v.v nhắc nhở học viên cao học khóa 2016(02-07-2018)

Hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp khóa 2014- đợt 1(29-06-2018)

Thông báo v.v học viên cao học nộp đề cương nghiên cứu(18-06-2018)

Thông báo v.v bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học(18-06-2018)

Thay đổi thời gian báo cáo tốt nghiệp khóa 2014 (đợt 1)(07-06-2018)

Đại học Việt Đức (Bình Dương) tuyển 1 nghiên cứu viên ngành CNHH (31-05-2018)

Kế hoạch chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp khóa 2014 tháng 6/2018 và tháng 8/2018(24-05-2018)

Thông báo v.v tổ chức semiar đề cương nghiên cứu cao học(17-05-2018)

Thành lập Hội đồng chấm seminar kết quả nghiên cứu cho học viên cao học khóa 2016(20-04-2018)

Kết quả tham dự Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc Lần thứ X năm 2018 (20-04-2018)

Kết quả phân chuyên ngành khóa 2016(17-04-2018)

Sinh viên khóa 40 (năm 2014) thực hiện KLTN từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2018 nộp tiến độ lần 1 (04-04-2018)

Thông báo kế hoạch môn rèn nghề học kỳ 2 năm hoc 2017-2018(21-03-2018)

Thông báo v.v phổ biến BCN phân chuyên ngành khóa 2016 (14-03-2018)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn năm sáu tám

Xem trả lời của bạn !