1. Môn Công nghệ hóa hương liệu

2. Môn Thực hành Công nghệ Hóa sinh (đề nghị sinh viên có học lên ký tên vào danh sách)

3. Môn Kỹ thuật xúc tác

4. Môn Khoa học đất phân bón

5. Môn Quá trình phân riêng

 

 

 

 

 

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm năm năm tám

Xem trả lời của bạn !