1.  Truyền nhiệt và truyền vận nâng cao

2. Kỹ thuật khí sinh học

3. Kỹ thuật phân tích nâng cao

4. Công nghệ các hợp chất thiên nhiên

5. Hóa sinh nâng cao

 

Số lần xem trang : :455
Nhập ngày : 14-09-2017
Điều chỉnh lần cuối :17-01-2018

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017(27-03-2017)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy tám chín chín

Xem trả lời của bạn !