Sinh viên vui lòng xem thông báo tại đây

Số lần xem trang : :371
Nhập ngày : 07-12-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo mới

Thông báo kế hoạch nộp và báo cáo đồ án HK2-2018-2019(08-07-2019)

Kế hoạch báo cáo tốt nghiệp khóa 2015(11-06-2019)

Thông báo v.v vệ sinh phòng thí nghiệm 31/5/2019(30-05-2019)

Mẫu báo cáo rèn nghề (28-05-2019)

Thông báo v.v nộp tiến độ lần 2 thực hiện KLTN/TLTN khóa 41 (DH15HH) đợt 2(28-05-2019)

Thông báo v.v sinh viên học môn rèn nghề học kỳ 2 năm học 2018-2019(16-05-2019)

Thông báo cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp (15-05-2019)

Thông báo hiệu chỉnh kết quả phân chuyên ngành lớp DH17HH(03-05-2019)

Báo cáo theo dõi tiến độ lần 1 khóa luận tốt nghiệp khóa 2015(12/2018--6/2019(03-05-2019)

Kết quả báo cáo đề cương nghiên cứu (seminar chuyên ngành 1) học viên khóa 2017 lớp cao học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học(23-04-2019)

Thông báo v.v phân chuyên ngành lớp DH17HH (kết quả lần 1)(19-04-2019)

Kế hoạch thực hiện Đồ án môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019(17-04-2019)

Thông báo CLB tiếng Nhật Nông Lâm - Khoa Công nghệ Hóa học (16-04-2019)

Thông báo v.v nộp tiến độ lần 1 thực hiện khóa luận/tiểu luận tốt nghiệp khóa 41 (DH15HH) đợt 2(12-04-2019)

Thời khóa biểu học kỳ II cao học ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học năm học 2018-2019(09-04-2019)

Phiếu đăng ký phân chuyên ngành khóa 2017(08-04-2019)

Thông báo v.v Học viên cao học khóa 2016 ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học chưa bảo vệ luận văn thạc sĩ(05-04-2019)

Thông báo v.v thay đổi thời gian báo cáo seminar chuyên ngành 1 lớp cao học khóa 2017 ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học(05-04-2019)

Thông báo v.v Thành lập tiểu ban seminar chuyên ngành 1 lớp cao học ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2017 (26-03-2019)

Thông báo v.v tham gia nghe phổ biến phân chuyên ngành lớp DH17HH(25-03-2019)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín sáu không chín

Xem trả lời của bạn !