KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ TÍN CHỈ

200104

Đường lối Đảng CSVN

202501

Giáo dục thể chất - 1K

202108

Toán cao cấp A1

202301

Hoá đại cương

202304

Thí nghiệm hóa đại cương

202622

Xa Hội Học Đại Cương

202622

Pháp luật đại cương

202109

Toán cao cấp A2

200201

Quân sự 1 (lý thuyết)

200202

Quân sự 2 (thực hành)

200106

Các NL cơ bản của CN Mác-Lênin

213601

Anh văn 1-K

202502

Giáo dục thể chất - 2K

202201

Vật lý đại cương

202202

Thực tập vật lý

202302

Hoa Phan Tích

202305

Thí Nghiệm Hoa Phan Tích

202110

Toán cao cấp A3

217301

Hoá sinh ĐC

206428

Vẽ kỹ thuật

213602

Anh văn 2-K

202121

Xác xuất thống kê

217323

Kỹ thuật điện ĐC

217304

Vi sinh Đại cương

217104

Nhiệt Kỹ thuật CNHH

217201

Chuyn đề tự chọn

217203

 Thuỷ Lực

217202

Giới thiệu  CHHH

210513

Hoá TP phân tích

217101

Hoá phân tích dụng cụ

217316

Kỹ thuật Lạnh & UD lạnh trong CNTP

217204

Truyền nhiệt truyền khối

217209

Quá Trình Cơ Học

217211

Dụng cụ đo & kiểm soát QT

217303

TH Hoá Hữu Cơ UD

217102

Hoá Lý

217105

Thí nghiệm Hóa lý

217103

Tính chất công nghệ vật liệu

210506

Vệ Sinh An Toàn TP

217205

Qua trinh phan rieng

217901

Tham quan nhà máy

217213

Thực hành PPTN

217214

Thống kê UD & PPTN

217215

Kỹ thuật phản ứng

217302

Cong Nghe Hoa Sinh UD

217303

TH CN hóa sinh và ứng dụng

217903

Ren nghe

217214

Hoạt chất bề mặt

217305

PT dư lượng & độc tố trong SPNN

217504

Hoá học thực phẩm  (tp)

217506

Hóa hương liệu

217402

Khoa học đất  & phân bón (hs)

217216

Kt Xúc tác

217212

Thực hành quá trình thiết bị

217902

Đồ án CNHH

217906

Seminar chuyên ngành

217210

Ứng dụng computer trong CNHH

217401

Công nghệ SX thuốc BVTV

217403

Công nghệ sx phân bón

217405

Kỹ thuật môi trường

217501

công nghe len men

217502

công nghe Thuc pham

217505

Thuc pham chuc nang

217215

Thiết kế nhà máy hoá chất

217213

Máy thiết bị và CN hóa chất

217601

Dược chất thiên nhiên

217404

Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng

217407

Công nghệ cao su

217406

CN tái sinh & thu hồi TN

917410

CN xử lý nước và khí thải

217507

Công nghệ dược

210340

Chế biến rau quả

210308

Công nghệ CB Thịt

210332

Công nghệ CB dầu và chất béo

200107

Tư tưởng Hồ Chí Minh

217508

Thực hành công nghệ (tp)

217408

Thực hành công nghệ (hs)

217602

Kỹ thuật hệ thống sinh học

217603

Bao bì đóng gói

217604

Hóa dược

217605

An mòn và bảo vệ kim loại

201409

Công nghệ chế biến thủy sản

210330

Công nghệ CB và bảo quản sữa

 217501: Công nghệ lên men

217809: Chất bôi trơn và vật liệu sinh học

217707: Các phương pháp phổ và phân tích cấu trúc phân tử

217106: Hóa hữu cơ

217107: Hóa vô cơ

217201: seminar chuyên ngành

217503: Chế biến sữa

Mẫu đề cương môn học theo quy chế tín chỉ :

data/file/d__webdata/Mon%20hoc/Mau%20de%20cuong%20mon%20hoc%20TC%201.doc

 

Số lần xem trang : :4566
Nhập ngày : 26-08-2008
Điều chỉnh lần cuối :29-11-2017

Danh mục các môn học của 3 chuyên ngành của ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học(23-05-2018)

Quyết định và danh sách các môn học tương đương(04-01-2017)

Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 2014 trở đi(08-12-2014)

Kế hoạch giảng dạy(21-02-2012)

Thông báo về việc đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2008,2009+ Những điều lưu ý đối với sinh viên về học tập tín chỉ tại ĐHNL(28-09-2009)

Chương trình đào tạo 2013(01-12-2008)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu chín không bốn

Xem trả lời của bạn !