Sinh viên vui lòng xem thông báo học bổng BM CNHH tại đây

Số lần xem trang: 113
Điều chỉnh lần cuối: 07-10-2020

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng tháng 10/2020 (08-10-2020)

Thư ngỏ v.v Tổ chức kỷ niệm 65 thành lập Trường ĐH Nông Lâm TPHCM và ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 (06-10-2020)

Danh sách các đề tài giáo viên đăng ký hướng dẫn sinh viên DH17HH (khóa 43) (05-10-2020)

Thông báo v.v xét khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2019-2020 (02-10-2020)

Thông báo v.v đăng ký làm phòng thí nghiệm (23-09-2020)

Thông báo v.v Sinh viên khóa 2016 hoàn thiện việc chỉnh sửa đề tài tốt nghiệp sau báo cáo (14-09-2020)

Thông báo hội đồng chấm đề tài tốt nghiệp khóa 2016 (07-09-2020)

Kế hoạch thực hiện đề tài tốt nghiệp khóa 2017 (25-08-2020)

Thông báo kế hoạch nộp và bảo vệ đồ án môn học HK2-19-20 (17-08-2020)

Thông báo thời gian nộp và chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 2016 (đợt 1) (07-08-2020)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai tám năm

Xem trả lời của bạn !