Sinh viên in và điền thông tin vào mẫu, xác nhận của phòng đào tạo data/file/Don_nvqs.doc

các mẫu đơn khác sinh viên có thể vào trang web của phòng đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn rồi vào Download

Số lần xem trang : :3856
Nhập ngày : 16-09-2008
Điều chỉnh lần cuối :01-04-2009

Form báo cáo rèn nghề(19-03-2018)

Mẫu điều chỉnh điểm thi và phúc khảo bài thi(28-11-2017)

Giấy mượn phòng học(09-12-2016)

Đơn xin mở môn học(04-08-2016)

Mẫu giấy chứng nhận sinh viên rèn nghề(20-03-2015)

Đơn mượn phòng(24-09-2008)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không bảy hai bốn

Xem trả lời của bạn !