Các câu hỏi thường gặp của sinh viên khi tiếp xúc với học chế tín chỉ

THÔNG BÁO
(V/v đăng ký  môn học  học kỳ II  năm học 2009-2010 khóa 2008, 2009)
 
       Trường ĐHNL TPHCM thông báo về việc đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2008,2009 học kỳ II năm học 2009-2010 như sau:
1. Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 24/12/2009
                                thời hạn đăng ký môn học 16 giờ ngày 26/12/2009.
           
* Từ 25 đến 26/12/2009: công bố kết quả đăng ký chính thức. Sinh viên xem kết quả kết quả đăng ký có được chấp nhận hay không trong chương trình đăng ký mục Phiếu ĐKMH cột ghi chú.
 
2.  Thời hạn nộp học phí: ngày 28/12/2009 đến 16 giờ ngày 15/01/2010.
3. Cách thức đăng ký: Đăng ký online, sinh viên đọc kỹ hướng dẫn đăng ký trước khi đăng ký.
Lưu ý: Để đăng ký, chỉ nhập vào MSSV và mã bảo vệ, không nhập password sẽ có thư đăng ký gởi vào mail. Vào mail để đăng ký môn học.
 
4. Cách thức nộp học phí: sinh viên chọn một trong 2 cách nộp học phí
- Chuyển khoản vào tài khoản của trường (xem hướng dẫn chuyển khoản của phòng Kế hoạch tài chính)
- Nộp trực tiếp tại trường (Tiền sảnh khu Phượng Vỹ)
 (giữ Biên lai học phí để đối chiếu khi cần thiết).
            Sinh viên nộp đúng số tiền theo thông báo của chương trình đăng ký tương ứng với số tín chỉ đã đăng ký.
Sau các thời hạn nói trên mọi sự khiếu nại sẽ không được giải quyết.
5. Một số lưu ý:
            - Số tín chỉ đăng ký: tối thiểu 10; tối đa 25 tín chỉ.
            - Riêng các môn học có điều kiện tiên quyết/học trước sinh viên phải học xong trong các học kỳ trước mới được đăng ký.
-------------------------------
Thông tin hỗ trợ:
Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 08-38963350
Tư vấn trực tiếp: Tại văn phòng các khoa/BM trực thuộc hoặc Phòng Đào tạo, gặp cô Đặng Thị Giang, Cô Huỳnh Thị Thanh Trúc.
Lưu ý: Chỉ hỏi và được trả lời những vấn đề không có trong tài liệu hướng dẫn
---------------------------
Trân trọng thông báo.


 

 

Số lần xem trang : :3992
Nhập ngày : 28-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :25-12-2009

Danh mục các môn học của 3 chuyên ngành của ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học(23-05-2018)

Quyết định và danh sách các môn học tương đương(04-01-2017)

Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 2014 trở đi(08-12-2014)

Kế hoạch giảng dạy(21-02-2012)

Chương trình đào tạo 2013(01-12-2008)

Đề cương chi tiết môn học(26-08-2008)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai một chín tám

Xem trả lời của bạn !