Hiện tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đang phối hợp với một số công ty xem xét cấp học bổng "Đồng hành với sinh viên ĐH Nông Lâm 2010".

Các bạn sinh viên có quan tâm có thể xem thông báo đính kèm tại link sau :

HocbongDonghanhSVDHNL2010

Chú ý :

Sinh viên nộp hồ sơ cho Trợ lý QLSV trước ngày 4/10/2010.

 

Số lần xem trang : :3823
Nhập ngày : 26-09-2010
Điều chỉnh lần cuối :

Miễn giảm học phí(19-06-2010)

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ 2 (2009-2010)(22-04-2010)

Xét cấp học bổng lần 2 của công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành(25-03-2010)

Học bổng các tổ chức/đơn vị ngoài trường (Thông báo từ P. HTQT)(29-01-2010)

Trợ cấp xã hội(28-01-2010)

Học bổng khuyến khích(28-01-2010)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không hai hai hai

Xem trả lời của bạn !