Điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017(15-02-2017)

Điểm thi học kỳ III năm học 2015-2016(05-10-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(28-09-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(20-09-2016)

Điểm thi học kì 3 năm học 2015-2016(05-09-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(10-08-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(01-08-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(28-07-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(19-07-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(18-07-2016)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2015-2016(13-07-2016)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2015-2016(09-03-2016)

Điểm thi học kỳ 3 năm học 2014-2015(16-09-2015)

Điểm thi học kỳ 2 năm học 2014-2015(11-08-2015)

Điểm thi học kỳ 1 năm học 2014-2015(04-02-2015)

Điểm thi học kỳ III năm học 2013-2014(23-09-2014)

Điểm học kỳ II năm học 2013-2014(21-07-2014)

Điểm thi học kì 1 năm học 2013-2014(29-04-2014)

Điểm thi học kì 3 năm học 2012-2013(29-04-2014)

Điểm thi Học kỳ I năm học 2012-2013(12-03-2013)

Điểm thi HK1 năm học 2011-2012(12-01-2012)

Diem thi HK2 Nam hoc 2011-2012(23-07-2012)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không bảy bảy