QUY ĐỊNH

(V/v Sử dụng máy đo cấu trúc)

 

TT

Đối tượng

GVHD

Phí

Hình thức

1

SV CNHH

GV CNHH

Miễn phí

Đăng ký theo lịch làm việc tuần

2

SV các khoa

GV CNHH

3.500 đ/mẫu đo

Tính từ mẫu thứ 31

Đăng ký theo lịch làm việc tuần

3

SV CNHH

GV ngoài BM

3.500 đ/mẫu đo

Tính từ mẫu thứ 31

Đăng ký theo lịch làm việc tuần

4

SV các khoa

GV ngoài BM

3.500 đ/mẫu đo

Đăng ký theo lịch làm việc tuần

5

Cá nhân, đơn vị có nhu cầu

 

7.000 đ/mẫu đo

Liên hệ bộ môn

08.7242527

 

Số lần xem trang : :3868
Nhập ngày : 02-12-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Nội quy : sinh viên tham gia trực phòng thí nghiệm(14-10-2014)

Qui định các khoản thu PTN(10-05-2011)

Qui định đăng ký làm Phòng thí nghiệm(16-12-2008)

Nội qui làm việc Phòng thí nghiệm(02-12-2008)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai ba bảy bốn

Xem trả lời của bạn !