xem chi tiết

Số lần xem trang : :3962
Nhập ngày : 16-12-2008
Điều chỉnh lần cuối :13-08-2013

Nội quy : sinh viên tham gia trực phòng thí nghiệm(14-10-2014)

Qui định các khoản thu PTN(10-05-2011)

Qui định sử dụng Máy đo cấu trúc(02-12-2008)

Nội qui làm việc Phòng thí nghiệm(02-12-2008)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy bảy năm ba

Xem trả lời của bạn !