B2004-21-64: So sánh việc sản xuất men bánh mì bằng phương pháp sấy phun, sấy tầng sôi và sấy thăng hoa. Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trương Vĩnh

B2008-12-66: Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất Biodiesel từ vi tảo của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trương Vĩnh

 Nghiên cứu hạt nano vi bọc carotenoid được tinh sạch từ dầu gấc (Momordica cocochinensis Spreng.) nhằm ứng dụng phát triển sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên: kem dưỡng da.

Số lần xem trang : :3894
Nhập ngày : 19-06-2010
Điều chỉnh lần cuối :10-03-2017

Dự án hợp tác quốc tế(19-06-2010)

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên(19-06-2010)

Đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên cấp cơ sở(19-06-2010)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm bảy không sáu

Xem trả lời của bạn !