Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông  báo tại đây

Số lần xem trang: 17
Điều chỉnh lần cuối:

Lịch học thực hành tại TT Tin học môn Thống kê PPTN HK3/2018-2019 (14-08-2019)

Thông báo v.v sinh viên học môn rèn nghề học kỳ 2 năm học 2018-2019 (14-05-2019)

Thông báo v.v xét tốt nghiệp tháng 9/2018 (13-09-2018)

Thư mời Cựu sinh viên Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM về tham dự lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam (14-11-2017)

Khóa 2014 Lập danh sách sinh viên đăng ký làm đề tài /tiểu luận/10 TC thay thế (21-07-2017)

Kế hoạch thực hiện Seminar đề cương nghiên cứu chương trình cao học (05-04-2017)

Thông báo xét tốt nghiệp tháng 3/2015 (06-03-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu năm không tám

Xem trả lời của bạn !