Đào tạo trình độ Đại học:

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học (mã số 23 01 10) được phép mở theo quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo số 3163/QĐ-BGD&ĐT&SĐH, ngày 14/6/2004.

* Số lượng tuyển sinh:  150 -200 SV/năm.

* Hình thức tuyển sinh: dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, kết quả kì thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM, học bạ THPT (Xem Infographic)

Thời gian đào tạo: 4  năm 

Số đơn vị học trình: 135 tín chỉ

Học phí: 11.000.000-12.000.000 VND/năm (2020) 

Bao gồm 3 chuyên ngành:

- Công nghệ Kỹ thuật Hóa Thực Phẩm và Hệ Thống Dược (Chemical - Food Engineering and Pharmaceutical System): tập trung vào quá trình chế biến, chuyển hóa các vật liệu sinh học, thực phẩm chức năng và thực phẩm, thiết kế các quy trình chế biến và các thiết bị liên quan đến lĩnh vực này (ví dụ sản phẩm: vi tảo và chế phẩm, vi bọc carotenoids, polyphenols, chế biến thực phẩm,...)

- Công nghệ Kỹ Thuật Hóa Sinh (Biochemical Engineering Technology): tập trung vào các quá trình hóa học/sinh học và ứng dụng của chúng trong lĩnh vực xử lý môi trường, sản xuất thuốc trừ sâu và phân bón

- Công nghệ Kỹ Thuật Chuyển đổi Sinh Khối và Tinh chế (Biomass Conversion and Refinery): tập trung vào hướng chuyển hóa các phụ phẩm và phế phẩm nông nghiệp thành nhiên liệu sinh học, polymer, vật liệu hóa sinh và các chế phẩm sinh học. (ví dụ sản phẩm: hóa chất từ thực vật và động vật như glycerol, sorbitol, ethanol, dầu bôi trơn; kem dưỡng da, xà phòng tắm,...)

 Xem video clip hướng nghiệp của BM Công nghệ hóa  học - Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh theo đường link  https://www.youtube.com/watch?v=9GeId97R8J8

 

Số lần xem trang: 12646