Trong khuôn khổ hợp tác vá»›i Bá»™ môn Công nghệ hóa học,  Dr. Sagrario Pascual  –  thuá»™c 

Đại học Maine (Pháp) sẽ báo cáo chuyên đề về hóa polymer 
Tá»±a  Ä‘ề:  “Reactive  stimuli-responsive  polymers:  synthesis  and  interaction  with 
biological entities”. 
Thành phần tham dá»± gồm: giảng viên bá»™ môn Công nghệ hóa học, giảng viên bá»™ môn 
Hóa học-  khoa cÆ¡ bản và sinh viên ngành Công nghệ hóa học
Thời gian: lúc 9 giờ 30 ngày 21/2/2017 (thứ ba), phòng RD305

Số lần xem trang: 983

Bản tin BM Công Nghệ Hóa Học

Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học tháng 8/2020

sinh viên Công nghệ Hóa học đạt giải khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học EUREKA 2016

Hội thảo tổng kết chương trình ZEIN2014Z176

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học năm 2016

2 sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghiệp và KH Môi Trường của Đại học Ghent (Bỉ) sẽ làm việc PTN BM CNH 19/9/2016-16/01/2017

Hình ảnh Hợp tác quốc tế khối các Trường ĐH Bỉ và Trường ĐH Việt Nam

sinh viên Công nghệ Hóa học tham quan Ajinomoto ngày 11/04/2016

Báo cáo tốt nghiệp tháng 3/2016

Hội cựu sinh viên trao tặng số tiền hỗ trợ bộ môn nâng cấp trang thiết bị phòng thí nghiệm

Xem thêm ...