Ngày 28/8/2020 Buổi bảo vệ luận văn thạc sÄ© ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học

Trong khuôn khổ hợp tác vá»›i Bá»™ môn Công nghệ hóa học,  Dr. Sagrario Pascual  –  thuá»™c 

Đại học Maine (Pháp) sẽ báo cáo chuyên đề về hóa polymer 
Tá»±a  Ä‘ề:  “Reactive  stimuli-responsive  polymers:  synthesis  and  interaction  with 
biological entities”. 
Thành phần tham dá»± gồm: giảng viên bá»™ môn Công nghệ hóa học, giảng viên bá»™ môn 
Hóa học-  khoa cÆ¡ bản và sinh viên ngành Công nghệ hóa học
Thời gian: lúc 9 giờ 30 ngày 21/2/2017 (thứ ba), phòng RD305

 Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ XVIII khép lại vá»›i lá»… tổng kết, trao giải vào ngày 11/12/2016 tổ chức tại Há»™i trường nhà văn hóa Thanh niên (số 4, Phạm Ngọc Thạch, P Bến Nghé, Q1, TPHCM). Ban tổ chức Ä‘ã trao 85 giải gồm 9 giải nhất, 12 giải nhì, 13 giải ba, 51 gải khuyến khích. Trong Ä‘ó, Bá»™ môn Công nghệ hóa học đạt giải khuyến khích vá»›i tên đề tài "BÆ°á»›c đầu nghiên cứu quy trình sản xuất phân tá»­ tinh thể lỏng CUBOSOMES" của nhóm tác giả LÆ°u Kiều Diá»…m Hậu, Đỗ Trần Hữu Thông, Nguyá»…n Thanh Tuấn- GVHD ThS. Diệp Thanh Tùng 

 Há»™i thảo tổng kết chÆ°Æ¡ng trình ZEIN2014Z176 "Sản xuất sinh khối để ứng dụng các sản phẩm sinh học thông qua quá trình nuôi tảo trong môi trường nÆ°á»›c thải từ các nhà máy cao su Việt Nam" sẽ tổ chức lúc 8 giờ ngày 17/6/2016 tại há»™i trường Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX. Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

 

 ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo thạc sÄ© Kỹ thuật Hóa học của Bá»™ môn Công nghệ Hóa học Ä‘ã có 5 hồ sÆ¡ tham gia, sẽ mở khóa đầu tiên năm 2016

Bá»™ môn khuyến khích sinh viên và cá»±u sinh viên ngành Công nghệ Hóa học tham gia

 Trong chÆ°Æ¡ng trình hợp tác trao đổi sinh viên giữa Bá»™ môn Công nghệ Hóa học và Khoa Kỹ thuật Công nghiệp và Khoa học Môi Trường của Đại học Ghent (Bỉ), sắp tá»›i sẽ có 2 sinh viên Bỉ (Jolien Wermersche và Lander Platteau)  sẽ thá»±c hành ở phòng thí nghiệm bá»™ môn từ ngày 19/9/2016 đến ngày 16/01/2017 dÆ°á»›i sá»± đồng hÆ°á»›ng dẫn của PGS.TS. TrÆ°Æ¡ng VÄ©nh và GS. Katleen Raes (Đại học Ghent -Bỉ)

Trong quan hệ hợp tác quốc tế khối các Trường Đại học Bỉ và Trường Đại học Việt Nam đăng trên há»™i thảo tại Bỉ

Trong Ä‘ó có đề án ZEIN2014Z176 hợp tác giữa ĐH Leuven Bỉ vá»›i Bá»™ môn Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM- Việt Nam. Về phía Bỉ có GS. Koenraad Muylaert

 

Về phía Việt Nam có PGS.TS. TrÆ°Æ¡ng VÄ©nh

Ngoài ra, có nghiên cứu sinh Lê Hồng Phượng tham gia báo cáo

hình ảnh tham quan nhà máy Ajinomoto của sinh viên khóa 2014
http://www.ajinomoto.com.vn/visit/photo-library/bien-hoa/truong-dai-hoc-nong-lam-tphcm#visit-container

 Bá»™ môn tổ chức báo cáo tốt nghiệp vào tháng 3/2016 cho sinh viên ngành công nghệ hóa học. Theo PGS.TS. TrÆ°Æ¡ng VÄ©nh- chủ tịch há»™i đồng chấm báo cáo tốt nghiệp, sinh viên Ä‘ã thá»±c hiện khóa luận tốt nghiệp tốt, khóa luận Ä‘ã giúp kiến thức thá»±c tế cho sinh viên nâng cao rất nhiều.

 Há»™i cá»±u sinh viên khóa 2009 và khóa 2004 Ä‘ã huy Ä‘á»™ng và Ä‘óng góp cho bá»™ môn số tiền 6.340.000 Ä‘.

PGS.TS. TrÆ°Æ¡ng VÄ©nh – Trưởng Bá»™ môn Công nghệ Hóa học đại diện bá»™ môn nhận và hoan nghênh tinh thần há»— trợ của sinh viên. Bá»™ môn dá»± kiến dùng số tiền trên để mua dụng cụ, thiết bị phòng thí nghiệm và ghi chú tập thể khóa 2009 và khóa 2004 tặng dụng cụ trên dụng cụ sẽ mua.

GS.Koenraad Rik Geert MUYLAERT và GS. Boudewijn MEESSCHAERT làm việc chủ nhiệm đề án ZEIN2014Z176 (PGS. TS. TrÆ°Æ¡ng VÄ©nh) tại Bá»™ môn Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM từ 24/11/2015 ĐẾN NGÀY 26/11/2015. tngày 26/11/2015 2 giáo sÆ° có buổi báo cáo seminar “Microalgae for bioproducts and wastewater treatment” cho giáo viên và sinh viên bá»™ môn.

 

 

 Giáo sÆ° Peter Goethals của ĐH Ghent (Laboratory for Environmental Toxicology and Aquatic Ecology) sẽ thăm và làm việc vá»›i BM trong hai ngày 01/4/2016& 2/4/2016.

 

PGS. TS. TrÆ°Æ¡ng VÄ©nh - Trưởng Bá»™ môn Công nghệ Hóa học, chủ nhiệm dá»± án sang Bỉ thảo luận tiến Ä‘á»™ dá»± án từ 16/11/2014 - 22/11/2014

KS. TrÆ°Æ¡ng Thảo Vy sang Bỉ tập huấn về Công nghệ vi tảo từ 16/11/2014 - 14/12/2014

 Äá» án ZEIN2014Z176: Sản xuất sinh khối để ứng dụng các sản phẩm sinh học thông qua quá trình nuôi tảo trong môi trường nÆ°á»›c thải từ các nhà máy cao su Việt Nam. Chủ nhiệm dá»± án: PGS. TS. TrÆ°Æ¡ng VÄ©nh, Thời gian: 2014-2016