1. Quyết định Thành lập hội đồng tự đánh giá cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN năm 2020 (Bộ môn Công nghệ Hóa học)

2.  Tài liệu hướng dẫn tìm hiểu bộ tiêu chuẩn: Tài liệu tiếng Việttài liệu tiếng Anh

Số lần xem trang: 12367