Thông báo học bổng (Ä‘ính kèm)

 Thời gian ná»™p hạn ná»™p Ä‘Æ¡n xét học bổng là trÆ°á»›c 10h sáng ngày 17/3 tại phòng 101 - cô Hiếu hoặc phòng 106 - cô Nguyên.

Sinh viên viết bài về cty Yakult thì sinh viên tá»± gá»­i bài đến cty Yakult.

Số lần xem trang: 404

Thông báo mới

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định v.v xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc K CNHH&TP vào học kỳ I năm học 2020-2021

Đăng ký báo cáo khóa luận tốt nghiệp tháng 6/2021

Tuyển sinh thạc sĩ ngành CNTP - Đợt 1 năm 2021

Thông báo nộp tiến độ KLTN/TLTN khóa 43

Thông báo phân chuyên ngành lớp DH19HH

Kế hoạch thực hiện seminar 2 -khóa cao học 2019

Thông báo học bổng Lotte

Thông báo v.v sinh viên BM Công nghệ hóa học tham gia đánh giá các học phần trong học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo học bổng do tập đoàn ADM tài trợ năm 2020

Xem thêm ...