Sinh viên khóa 2017 (DH17HS,DH17HT, DH17HD) muốn bảo vệ Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp tháng 6/2021, liên hệ cô Bông phòng 203 Cẩm Tú đăng ký từ ngày 1/6 đến 5/6/2021. 

Sinh viên có thể lập danh sách đăng ký chung.

Số lần xem trang: 865

Thông báo mới

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định v.v xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc K CNHH&TP vào học kỳ I năm học 2020-2021

Tuyển sinh thạc sĩ ngành CNTP - Đợt 1 năm 2021

Thông báo nộp tiến độ KLTN/TLTN khóa 43

Thông báo phân chuyên ngành lớp DH19HH

Kế hoạch thực hiện seminar 2 -khóa cao học 2019

Thông báo học bổng Lotte

Thông báo học bổng công ty Yakult

Thông báo v.v sinh viên BM Công nghệ hóa học tham gia đánh giá các học phần trong học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo học bổng do tập đoàn ADM tài trợ năm 2020

Xem thêm ...