Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại Ä‘ây

Số lần xem trang: 938

Thông báo mới

Quyết định v.v xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc K CNHH&TP vào học kỳ I năm học 2020-2021

Đăng ký báo cáo khóa luận tốt nghiệp tháng 6/2021

Tuyển sinh thạc sĩ ngành CNTP - Đợt 1 năm 2021

Thông báo nộp tiến độ KLTN/TLTN khóa 43

Thông báo phân chuyên ngành lớp DH19HH

Kế hoạch thực hiện seminar 2 -khóa cao học 2019

Thông báo học bổng Lotte

Thông báo học bổng công ty Yakult

Thông báo v.v sinh viên BM Công nghệ hóa học tham gia đánh giá các học phần trong học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo học bổng do tập đoàn ADM tài trợ năm 2020

Xem thêm ...