TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

              BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

                 Tel: 083.7242527-083.7245030

                       Email: bmcnhh@hcmuaf.edu.vn; tv@hcmuaf.edu.vn

              GIỚI THIỆU

THẠC SĨ NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC

Bá»™ Giáo Dục và Đào Tạo ra quyết định số 1290/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2015 cho phép Bá»™ môn Công nghệ hóa học Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM được Ä‘ào tạo trình Ä‘á»™ Thạc sÄ© ngành Kỹ thuật hóa học, mã số 60520301.

Hiện nay, áp dụng kiến thức của ngành Kỹ thuật hóa học trong chế biến sản phẩm từ các nguyên liệu sẳn có của ngành nông nghiệp nhÆ° cây, con, phế liệu nông nghiệp, chất thải thành nguồn năng lượng hoặc chất bôi trÆ¡n sinh học,vật liệu hóa sinh hoặc dược dinh dưỡng, ứng dụng trong thá»±c phẩm, mỹ phẩm là định hÆ°á»›ng mà nhiều nÆ°á»›c trên thế giá»›i Ä‘ang tập trung để tiến tá»›i thay thế các sản phẩm nhiên liệu, polymer, phân bón có nguồn gốc dầu mỏ, góp phần giảm thiểu ô nhiá»…m môi trường và hÆ°á»›ng đến sản suất bền vững, tạo thêm công ăn việc làm.

Học Thạc sÄ© ngành Kỹ thuật hóa học tại Bá»™ môn Công nghệ hóa học Trường Đại học Nông Lâm
TP. HCM học viên có cÆ¡ há»™i được trang bị các lÄ©nh vá»±c chuyên sâu sau:

+ Công nghệ chuyển đổi sinh khối (Biomass Conversion Technology)

+ Chiết tách có dung môi và không có dung môi (Extraction with and without solvent)

+ Kỹ thuật vi bọc-Hệ nhÅ© tÆ°Æ¡ng và hạt nano (Microencapsulation-Emulsions &Nanoparticles)

+ Kỹ thuật sấy nâng cao (Advance Drying Technology)

+ Công nghệ màng lọc (Membrane Technology)

+ Công nghệ enzyme (Enzyme Technology)

+ Cảm biến sinh học (Biosensor)

+ Tối Æ°u hóa quá trình (Process Optimization)

LÄ©nh vá»±c ứng dụng: Năng lượng sinh học, Dược dinh dưỡng, Mỹ phẩm thiên nhiên, Thá»±c phẩm chức năng, Xá»­ lý nÆ°á»›c thải và rác thải.

Liên kết: Đại học KU-Leuven và Ghent (Bỉ), Đại học Queensland (Úc), Đại học Seoul (Hàn Quốc), Đại học Quốc tế Tsing-Hua (Đài Loan).

Thời gian Ä‘ào tạo: 1,5 năm bao gồm 1 năm học lý thuyết và 6 tháng đề tài, xét há»— trợ thá»±c tập quốc tế 3 tháng cho sinh viên học giỏi

Thời gian ôn thi và Tuyển sinh dá»± kiến: ôn từ 15/7 đến 10/8/2017 , thi trong tháng 8/2017,

Nhận hồ sÆ¡ dá»± thi: tại phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết khác tham khảo: http://www.pgo.hcmuaf.edu.vn

Ghi chú:

- Ưu tiên tuyển thẳng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa.

- Tuyển sinh các ngành gần: Hóa học, Công nghệ thá»±c phẩm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường

- Các học viên ở tỉnh vui lòng liên hệ trá»±c tiếp bá»™ môn để được há»— trợ về ná»™p hồ sÆ¡.