Kế hoạch nộp LVTN và bảo vệ LVTN đối với sinh viên DH10HH chuẩn bị xét tốt nghiệp vào tháng 6/2014 như sau:

Thời gian nộp LVTN có chữ ký của giáo viên hướng dẫn hạn chót ngày 2/5/2014 tại phòng RD306B (cô Hiếu)

Thời gian bảo vệ LVTN dự kiến 15/5/2014. Mọi sự chậm trễ tiến độ (nếu không báo cáo) sinh viên tự chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

 

Số lần xem trang: 8919
Điều chỉnh lần cuối: 06-04-2014

Thông báo mới

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 6/2021 (04-06-2021)

Quyết định v.v xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc K CNHH&TP vào học kỳ I năm học 2020-2021 (27-05-2021)

Đăng ký báo cáo khóa luận tốt nghiệp tháng 6/2021 (24-05-2021)

Tuyển sinh thạc sĩ ngành CNTP - Đợt 1 năm 2021 (27-04-2021)

Thông báo nộp tiến độ KLTN/TLTN khóa 43 (07-04-2021)

Thông báo phân chuyên ngành lớp DH19HH (07-04-2021)

Kế hoạch thực hiện seminar 2 -khóa cao học 2019 (01-04-2021)

Thông báo học bổng Lotte (11-03-2021)

Thông báo học bổng công ty Yakult (10-03-2021)

Thông báo v.v sinh viên BM Công nghệ hóa học tham gia đánh giá các học phần trong học kỳ I năm học 2020-2021 (04-01-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu tám năm không

Xem trả lời của bạn !