Mục tiêu nghiên cứu:

- Ứng dụng các kỹ thuật chiết tách, filtration để chiết xuất các hợp chất tự nhiên và chất béo trong nông sản

- Tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học thông qua các phản ứng hóa học

- Nghiên cứu các kỹ thuật vi bọc tinh chất bằng ion gel, sấy phun, sấy tầng sôi

- Sản xuất các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm , mỹ phẩm 

 

Liên hệ:

PGS. TS. Trương Vĩnh (tv@hcmuaf.edu.vn): separation process, drying technology, microencapsulation

TS. Mai Huỳnh Cang (maihuynhcang@hcmuaf.edu.vn): filtration and purification, lipid science, microencapsulation

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan (ntngoclan@hcmuaf.edu.vn): chemical synthesis reaction, pharmaceutical applications

 

Một số bài báo tiêu biểu:

1. Tuyen Truong, Vinh Truong, Shu Fukai & Besh Bhandari, 2018. Changes in physicochemical properties of rice in response to high-temperature fluidized bed drying and tempering, Drying Technology 37.

2. Huynh Mai Cang, Ngoc Duy Dao,Tri Duc Lam, Bao Viet Nguyen, Duy Chinh Nguyen, Long Giang Bach, 2019. Purification Process, Physicochemical Properties, and Fatty Acid Composition of Black Soldier Fly (Hermetia illucens Linnaeus) Larvae Oil, JAOCS 96.

3. Ngoc-Lan Thi Nguyen, Hong Thom Vo, Fritz Duus & Thi Xuan Thi Lan. 2017. Dramatic Influence of Ionic Liquid and Ultrasound Irradiation on the Electrophilic Sulfinylation of Aromatic Compounds by Sulfinic Esters, Molecules, 22.

Số lần xem trang: 12221
Điều chỉnh lần cuối: 07-08-2020

Nhóm nghiên cứu hóa keo ứng dụng và vật liệu tái tạo (07-08-2020)

Nhóm nghiên cứu hóa sinh ứng dụng (07-08-2020)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không hai bốn ba

Xem trả lời của bạn !