Mục tiêu nghiên cứu:

- Ứng dụng vi sinh và hóa sinh để tổng hợp các biopolymers và bioactive compounds

-  Ứng dụng vi tảo trong xử lý nước thải

- Sản xuất thực phẩm chức năng và chế phẩm sinh học

 

Liên hệ:

- PGS. TS. Trương Vĩnh (tv@hcmuaf.edu.vn): microalgae, water treatment

- TS. Đỗ Việt Hà (dovietha@hcmuaf.edu.vn): enzyme, low fat spread/margarine, biopolymers

- ThS. Lê Hồng Phượng (phuonghle@hcmuaf.edu.vn): microbiology, food chemistry, functional food

 

Một số bài báo tiêu biểu:

1. Trương Vĩnh, Trương Thảo Vy, Hồ thị Cẩm Tú, Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Thị Thanh Thúy. 2018. Thu hoạch tảo Chlorella vulgaris nuôi trong hệ thống quang hợp tuần hoàn kín bằng chitosan để ứng dụng trong thực phẩm. Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp, 4.

2. Kim, Y. L., Mun, S., Rho, S. J., Do, V. H., Kim, Y. R. 2017. Influence of physicochemical properties of enzymatically modified starch gel on the encapsulation efficiency of W/O/W emulsion containing NaCl. Food and Bioprocess Technology, 10.

3. Phuong Hong Le, Liesa Verscheure, Thien Trung Le, Yannick Verheust and Katleen Raes. 2020. Implementation of HPLC Analysis for γ-Aminobutyric Acid (GABA) in Fermented Food Matrices. Food Analytical Method, 13.

 

Số lần xem trang: 12226
Điều chỉnh lần cuối: 07-08-2020

Nhóm nghiên cứu hóa keo ứng dụng và vật liệu tái tạo (07-08-2020)

Nhóm nghiên cứu các quá trình phân tách, tinh chế và tổng hợp các hợp chất hữu cơ (07-08-2020)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu một chín năm

Xem trả lời của bạn !