Mục tiêu nghiên cứu:

- Nâng cao sự ổn định các hệ nhũ hóa phức và hệ gel - tinh thể

- Ứng dụng kỹ thuật in 3D cho vật liệu sinh học

- Sản xuất bao bì sinh học

 

Liên hệ:

- PGS. TS. Trương Vĩnh (tv@hcmuaf.edu.vn): biofilm, emulsions 

- ThS. Nguyễn Bảo Việt (nbviet@hcmuaf.edu.vn): emulsions, crystallization, 3D printing

 

Một số bài báo tiêu biểu:

1.  Tung Thanh Diep, Thoai Phan Dao, Hien T. Vu, Bao Quoc Phan, Duy Ngoc Dao, Tai Huu Bui, Vinh Truong & Viet Nguyen. 2018. Double emulsion oil-in water-in oil (O/W/O) stabilized by sodium caseinate and k-carrageenan. Journal of Dispersion Science and Technology, 39.

2. Cang Huynh Mai, Tung Thanh Diep, Thuy T.T. Le & Viet Nguyen. 2019. Advances in Colloid Dispersions: a review. Journal of Dispersion Science and Technology, 41.

3. Viet Nguyen, Tom Rimaux, Vinh Truong, Koen Dewettinck & Filip van Bockstaele. 2020. Granular crystals in palm oil based margarine/shortening: a review. Crystal Growth and Design, 20. 

Số lần xem trang: 12197
Điều chỉnh lần cuối: 07-08-2020

Nhóm nghiên cứu hóa sinh ứng dụng (07-08-2020)

Nhóm nghiên cứu các quá trình phân tách, tinh chế và tổng hợp các hợp chất hữu cơ (07-08-2020)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy năm sáu không

Xem trả lời của bạn !