1. Quyết định Thành lập hội đồng tự đánh giá cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN năm 2020 (Bộ môn Công nghệ Hóa học)

2.  Tài liệu hướng dẫn tìm hiểu bộ tiêu chuẩn: Tài liệu tiếng Việttài liệu tiếng Anh

Số lần xem trang: 12160
Điều chỉnh lần cuối: 21-08-2020

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn hai chín năm

Xem trả lời của bạn !