Bộ môn CNHH quản lý 6 PTN được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực CNHH.

 • Phòng Hóa phân tích
 • Phòng Hóa đại cương
 • 3 Phòng THTT chuyên ngành
 • Phòng Quá trình & Thiết bị Pilot

.

 

Một số thiết bị phục vụ nghiên cứu nâng cao:

 • Flourescent Spectrometer, FS-8200 (Jasco, Japan)
 • UV-Vis Double beam Spectrometer, DB-20 (Dynamica, UK)
 • Evaporation Rotary: RE-40 (Stuart, UK) & RV-3C (IKA, Germany)
 • Texture Analyzer, TA.XT Plus (Stable Microssytem, USA)
 • Rheometers: RV-DV2T & RV-DV2CP (Brookfield, USA)
 • Polarized Light Microscope: DM2500P (Leica, Germany)
 • Light Microscope with camera, MBL-2000 (Kruss, Germany)
 • Microwave Reaction: Discover-SP (CEM, USA)
 • 3D Printers: Fellil Evo and Luzbolt (Germany)
 • Homogenizers: Utra-Turrax T25 (IKA, Germany) and Ultrasonic dispensers (Biologics, USA)
 • Surface tensiometer: A3 (Kino, USA)
 • Vacuum Sprayer (Jisisco, Taiwan)
 • Distillation, UDK129 (Velp, Italia)

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12220
Điều chỉnh lần cuối: 08-08-2020

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không bốn hai

Xem trả lời của bạn !